F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch