F0 tăng, Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất