F0 tăng mạnh, 12 quận huyện Hà Nội từ 'xanh sang vàng'