F0 tăng nhanh, Bình Định khẩn trương triển khai mô hình trạm y tế lưu động