FDA: Lợi ích khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em vượt xa rủi ro