Fanpage Vietcombank lại bị tấn công dữ dội khi Công Vinh - Thủy Tiên chưa tung sao kê