Gã 'yêu râu xanh' nghi làm 2 trẻ khuyết tật có thai