Gần 1.000 ca F0 khỏi bệnh, Thái Bình dừng hoạt động một số bệnh viện dã chiến