Gần 1 triệu liều vaccine Nhật Bản tặng đã về tới Việt Nam