Gần 3.000 phần quà tới tay người dân trên địa bàn quận 8