Gần 90% trẻ từ 12-17 tuổi ở Phú Thọ được tiêm vaccine phòng COVID-19