Gấp rút sản xuất vaccine Covid-19 'made in Vietnam': Giải bài toán khống chế dịch