Phát hiện 14 ca dương tính Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương