Ghi nhận 179 ca trong 1 tuần, Hà Nam tập trung xét nghiệm, tiêm chủng