Ghi nhận 64 ca mắc mới, Phú Thọ chỉ đạo chống dịch theo 4 cấp độ