Gia Lai: TP Pleiku sẽ áp dụng Chỉ thị 15 từ 8 giờ ngày 26-7