Gia Lai hỗ trợ người bán hàng rong, xe ôm gặp khó vì dịch Covid-19