Gia Lâm tiêm chủng đạt 98%, lấy mẫu xét nghiệm đạt rất cao