Giá gia cầm rẻ, người chăn nuôi khó khăn

Năm 2020 có lẽ là một năm với nhiều khó khăn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Trong khi ngành chăn nuôi lợn thiếu cung, giá tăng cao, thì ngành chăn nuôi gia cầm lại ngược lại, khi sản lượng tăng kỷ lục, còn giá lại có thời điểm chạm đáy khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Sản lượng tăng một phần là do định hướng của ngành chăn nuôi khuyến khích tăng đàn gia cầm để bù đắp sản lượng thịt lợn bị thiếu hụt. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi, khi mà thói quen tiêu dùng thịt lợn của người dân Việt Nam khó thay đổi.

Chủ nhật, 17/01/2021 19:08

Thời sự