Gia hạn sử dụng hơn 2,9 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer