Giá iPhone 12 giảm mạnh so với ngày đầu về Việt Nam