Giá vaccine COVID-19 nằm trong top đắt nhất thế giới, Pfizer nói gì?