Giá vàng chênh 9 triệu với thế giới: Chưa từng thấy