Giá vàng hôm nay 30-3: Rơi thẳng đứng, các quỹ đầu tư bán 14,1 tấn vàng