Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít kể từ 18 giờ ngày 1/10