Giải bài toán nâng cao nhận thức, Bộ TT&TT ra 'Cẩm nang Chuyển đổi số'