Giai đoạn khó khăn nhất của du lịch Việt Nam trong hơn 60 năm

Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch Việt Nam phải chứng kiến khó khăn chồng chất khó khăn. Ngay khi dịch có dấu hiệu được kiểm soát, ngành du lịch đã nhanh chóng bắt nhịp kích hoạt lại hoạt động.

Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 60 năm, ngành du lịch phải chứng kiến khó khăn chồng chất khó khăn như hiện nay.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/giai-doan-kho-khan-nhat-cua-du-lich-viet-nam-trong-hon-60-nam/747550.vnp

Tags: du lịch  |  COVID_19  |  khách sạn