Giải pháp chống chuyện phát tán 'đường lưỡi bò' phi pháp