Giải quyết vướng mắc BHXH bắt buộc với người làm việc hợp đồng tại UBND xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP quyết nghị thống nhất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với phó chỉ huy trưởng quân sự, phó trưởng công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Cụ thể, đối với các chức danh là phó chỉ huy trưởng quân sự, phó trưởng công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Kinh phí để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với phó chỉ huy trưởng quân sự, phó trưởng công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Chí Kiên/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/CHINH-SACH/Giai-quyet-vuong-mac-BHXH-bat-buoc-voi-nguoi-lam-viec-hop-dong-tai-UBND-xa/445439.vgp

Tags: giải quyết  |  hợp đồng  |  bảo hiểm  |  bắt buộc  |  lao động  |  Quy định  |  Luật Bảo  |  người làm  |  công an  |  thời gian