Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu vào Hội đồng quản trị Tổ chức đại học Pháp ngữ

Ngày 25/9, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, GS, TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã ứng cử và được bầu vào Hội đồng quản trị của Tổ chức đại học Pháp ngữ.

GS, TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 18 của Tổ chức đại học Pháp ngữ (Agence Universitaire de la Francophonie) được tổ chức tại Rumani bằng hình thức kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự chủ trì của Tổng thống Rumani Klaus Werner Iohannis và Tổng Giám đốc Tổ chức đại học Pháp ngữ Slim Khalbous. Tại cuộc họp, GS, TS Lê Quân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ứng cử và được bầu vào Hội đồng quản trị của Tổ chức đại học Pháp ngữ.

Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành cao nhất của Tổ chức đại học Pháp ngữ, gồm 18 thành viên đại diện cho 10 khu vực có các thành viên sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp. Hội đồng có chức năng phê duyệt chính sách và các định hướng chiến lược của Tổ chức đại học Pháp ngữ. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội đồng quản trị là 4 năm. GS, TS Lê Quân là đại diện của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia vào Hội đồng quản trị.

Tổ chức đại học Pháp ngữ thành lập vào năm 1961 tại Montréal (Canada), là tổ chức đa phương hỗ trợ hợp tác và đoàn kết giữa các tổ chức đại học sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp, đặc biệt chú trọng đến các nước pháp ngữ châu Phi, A-rập, châu Á Thái Bình Dương, Trung Âu, Đông Âu và vùng Caribe.

Hiện nay, Tổ chức đại học Pháp ngữ có hơn 1.000 thành viên đến từ 120 quốc gia, có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của giáo dục đại học; hỗ trợ tạo môi trường khoa học và kết nối các đại học thành viên, phục vụ cho phát triển xã hội. Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức đại học Pháp ngữ thành lập tại Hà Nội năm 1993.

Theo XUÂN KỲ/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-duoc-bau-vao-hoi-dong-quan-tri-to-chuc-dai-hoc-phap-ngu-666637/

Tags: Hà Nội  |  Á Thái Bình Dương  |  TS Lê Quân  |  Agence Universitaire  |  Rumani Klaus Werner Iohannis  |  Slim Khalbous  |  TS Lê Quân Giám  |  Montréal Canada  |  Trung Âu  |  Đông Âu