Giang Kim Cúc tung xấp sao kê gần 2,5 triệu đồng, khẳng định làm việc có trách nhiệm, minh bạch tài chính