Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Sáng 22/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho gia đình cố Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng - nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam và thế giới.

Sáng 22/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho gia đình cố Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng.

Cố Giáo sư, Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng là một nhà nông nghiệp xuất sắc, nhà di truyền học lớn của Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/giao-su-vien-sy-vu-tuyen-hoang-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi/707322.vnp

Tags: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  |  Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới  |  Giáo sư  |  Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng  |  một nhà nông nghiệp xuất sắc  |  nhà di truyền học