Giáo viên có thể kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Thông tư, hoạt động dạy học trực tuyến có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc toàn bộ nội dung bài học theo chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Thông tư cũng quy định, việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Theo H.Thanh/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/giao-duc/Giao-vien-co-the-kiem-tra-danh-gia-dinh-ky-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-636838/

Tags: đánh giá định kỳ  |  giáo viên  |  hình thức trực tuyến