Giáo viên trường chuyên biệt được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm mới

Từ ngày 01/11 tới, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm mới.

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT TP.HCM về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, sẽ có 3 mức phụ cấp trách nhiệm cho các đối tượng được hưởng.

Liên hoan giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc lần thứ nhất (ảnh: Tiền phong)

Cụ thể, mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt; Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

Mức 4, hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III; Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Được biết, đối với chức danh Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường hiện nay phần lớn do giáo viên kiêm nhiệm.

Mặc dù là 'phụ' nhưng các giáo viên lại mất rất nhiều thời gian cho công việc này bởi các phong trào, hoạt động của trường thường diễn ra vào ngày nghỉ, vì vậy cần phải có chế độ hỗ trợ phù hợp nhằm khích lệ các thầy cô giáo thực hiện trách nhiệm với công việc được giao.

Theo P.Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/giao-vien-truong-chuyen-biet-duoc-huong-che-do-phu-cap-trach-nhiem-moi-20201023205200851.htm

Tags: giáo viên  |  phụ cấp  |  trách nhiệm  |  phụ trách  |  Hồ Chí Minh  |  Tiền Phong  |  Đội Thiếu  |  tối thiểu  |  Mức lương  |  bán chuyên