Giới khoa học lo ngại vì trẻ em có triệu chứng Covid-19 khác người lớn