Giữ gìn kho báu

Công tác dân vận là nội dung quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cơ quan đơn vị quân đội. Những năm qua, công tác dân vận của quân đội đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức góp phần ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thứ bảy, 24/10/2020 17:48

Thời sự

Chuyện nghề của một MC 00:01:32

Chuyện nghề của một MC

Thứ ba, 22/06/2021 | 16:18