Giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc"

Càng trong khó khăn thử thách, mỗi phóng viên, biên tập viên tại các đơn vị cơ sở lại càng phải phấn đấu không ngừng, luôn giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" để phản ánh chân thực, sinh động nhất nhịp sống của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương, góp phần cổ vũ động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, 21/06/2021 22:50

Thời sự

Vượt khó 28:00

Vượt khó

Thứ tư, 04/08/2021 | 22:58