Giữa lúc Đặng Văn Lâm bị nghi lộ đoạn chat n.hạy c.ảm, Yến Xuân liền đăng trạng thái ẩn ý