Gỡ bất cập trong tuyển sinh đại học - Bài 1: Vì sao điểm cao vẫn trượt?