Gỗ phủ kín mặt nước trên lòng hồ thủy điện ở Quảng Nam