Gojek miễn phí các chuyến xe đến điểm tiêm vaccine COVID-19 ở TP.HCM