Goo Hara từng hứa sẽ sống thật chăm chỉ thay phần Sulli, vậy mà…