00:00

Google, Facebook, Netflix... sẽ phải nộp thuế tại Việt Nam

TIN LIÊN QUAN