Grab Việt Nam: Không xác định được chủ thể phải đóng thuế giá trị gia tăng - ICTNews