HĐBA LHQ có 5 nước Ủy viên mới nhiệm kỳ 2022-2023

Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua đã bỏ phiếu bầu Albania, Braxin, Gabon, Ghana, và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Thứ bảy, 12/06/2021 22:50

Thời sự

Tầm nhìn 2030 08:18

Tầm nhìn 2030

Thứ bảy, 24/07/2021 | 22:52