HLV Park Hang-seo, vị thuyền trưởng tài ba và câu chuyện người đứng đầu