HLV Viettel: 'Đấu ngoại binh của chúng tôi, Văn Hậu tiến bộ rõ rệt về sức mạnh va chạm'