HNX: 11 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp huy động đạt 348.456 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng tiếp tục đứng đầu danh sách huy động với hơn 5.286 tỷ đồng, tỷ trọng gần 50%. Đứng thứ hai là nhóm doanh nghiệp bất động sản, huy động hơn 3.485 tỷ đồng, tương đương gần 33% tổng chào bán trong tháng.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 11/2020. Ghi nhận, tổng số đợt phát hành thành công là 83 đợt tổng giá trị hơn 10.625 tỷ đồng trên tổng số 16 doanh nghiệp.

Trong đó, kỳ hạn được cháo bán nhiều nhất là 3-5 năm. Tổ chức tín dụng tiếp tục đứng đầu danh sách huy động với hơn 5.286 tỷ đồng, tỷ trọng gần 50%. Đứng thứ hai là nhóm doanh nghiệp bất động sản, huy động hơn 3.485 tỷ đồng, tương đương gần 33% tổng chào bán trong tháng.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm, có 237 doanh nghiệp tham gia chào bán với tổng giá trị phát hành 348.456 tỷ đồng.

Theo Bảo An/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/hnx-11-thang-dau-nam-tong-gia-tri-trai-phieu-doanh-nghiep-huy-dong-dat-348456-ty-dong-420201512204431988.htm

Tags: Huy động  |  giá trị  |  chào bán  |  tổ chức  |  Thứ Hai  |  danh sách  |  Tỷ trọng  |  tiếp tục  |  đứng đầu  |  tổng số