HỎA TỐC: Người hết cách ly tập trung sau 7 ngày vẫn phải xét nghiệm COVID-19