Hà Giang phong tỏa một phường với hơn 1.300 hộ dân